Klubbverksamhet

Vi byter klubbarbete, vi byter lotteri mot städning

Som medlem betalar man en medlemsavgift, men sällan och aldrig räcker den avgiften till för alla aktiviteter och arrangemang klubben genomför. För att stärka kassan behövs ideellt arbete, sponsorer, vinster och gåvor. Vi har beslutat att föreningsarbetet för Stall 10B ska påbörjas när man som kursdeltagare fyller 10 år, börjar kopparkurs, vidare utbildning eller som medlem blir skötare.

Arbetet innebär städning efter varje travdag. Ersättningen för detta arbete är bättre än lotteriet när det gav som mest, samtidigt som arbetsinsatsen blir mindre när vi hjälps åt och kan styras till vardagskväll.

Städning av Umåker är en ideell uppgift som sker vid några tillfällen/termin och som tar ca.1.5 timme. Städningen innebär stort tillskott till Stall 10B och det är viktigt att det sköts klanderfritt. Här måste man som vuxen hjälpa sitt barn/ungdom när det ska städas.

Städskrubb med utensilier finns till höger i entréhall

Städområde

Entré och entrehall:
Töm papperskorgar och sopa golv. Skura golven vid behov.

Totohall:
Sopa golv och töm papperskorgar. Töm papperskorgar på toaletter för dam, handikapp och herr samt sopa. Trapp upp till läktare sopas och skuras.

Läktare:
Läktare sopas och skuras halva varje gång. Stolar torkas vid behov. Svart trapp sopas och torkas. Sopsäckar samlas i totohall, vid ytterdörr längst ner vid kiosk.

Publikplats:
Plocka papper m.m. längs staket och dess närområde.

Städning ska ske efter varje tävlingsdag utom lunchtravet då Umåkers personal sköter städet.

V75- Mer info komemr att finnas i städskrubben

Det är av största vikt att detta sköts på ett klanderfritt sätt då det genererar mycket pengar till föreningen. Tidigare föreningar som har handhaft detta uppdrag har skött detta på ett förträffligt sätt, så vi vill inte finna anledning till missnöje.

Lycka till med ert uppdrag!

”Målsättningen med ST:s kvalitetssäkring är att samtliga travskolor skall hålla samma standard och kvalité.

Travskolorna skall vara ett föredöme i kunskap, säkerhet, hästhållning och i de alldagliga rutinerna.

Umåkers travskola har ett organiserat utbildningsstall och hästarna uppvisades i fint skick.”

Svensk Travsport