Tävling

Om du vill börja köra ponnytravtävlingar, behöver du ta körlicens. Dessutom krävs att du är 8-25 år och har förkunskaper motsvarande minst bronskurs hos Travskolan.

Umåker Stall 10B har som regel en licenskurs per år (vårtermin). En licenskurs innefattar en teoridel där tävlingsreglementet för ponnytrav behandlas. Teoridelen avslutas med ett skriftligt/muntligt prov. Dessutom skall minst tio provlopp köras, varav ett provlopp är ett uppkörningslopp.

De som inte har egen ponny, eller möjlighet att låna, kan höra med Travskolan Stall 10B om möjlighet att hyra travskoleponny.

På en licenskurs får du bl.a. lära dig om startmetoderna voltstart, linjestart och autostart. Vilka regler som finns när ett lopp körs, som t.ex. byte av spår, omkörning, nedtagning av galopperande häst mm. Hur man anmäler till lopp, regler runt djurskydd, doping, bestraffningar vid loppförseelser, hur man uppträder på en travbana vid tävling mm.

Här hittar du svar på en hel del frågor man kan ha kring tävlingsbiten!

Frågor om ponnytrav

För att ta licens, kontakta:

Linnea Lundgren
Telefon: 073-073 37 27
linnea.lundgren@umaker.travsport.se

Propositioner/Startlistor/Resultat

Till tävlingskalendern >>

Anvisningar vid tävling av Umåker Stall 10B:s hästar

Allmänt

Körsven skall inneha för året giltig licens samt uppfylla övriga villkor som gäller för att vara startberättigad samt i övrigt följa gällande bestämmelser.

Tränaren ombesörjer att anmäla, men körsven skall i god tid innan anmälan inlämna fullständigt ifylld anmälningsblankett.

Eventuella prispengar, plakett, pokaler, hederspriser och hederstäcke tillfaller US10B. Kusken erhåller rosetten.

Allt tävlande med US10B:s hästar skall ske med US10B:s hästägardress och US10B:s färger.

Ponnyerna ska i första hand nyttjas i stallets verksamhet. Kursverksamhet går före tävling.

Om flera körsvenner visar intresse för start med stallets hästar utser tränaren körsven.

Om ponnyn är uthyrd

Ansvarig hyrestagare för hästen håller regelbunden kontakt med hästens ansvarige tränare på US10B. Tränaren skall alltid meddelas och ge sitt godkännande innan ponnyn anmäls till start. Hästen får ej utlånas till tävling med annan körsven än aktuell hyrestagare utan tränarens kännedom och godkännande.

ANMÄLA TRAVSKOLANS HÄST TILL TÄVLING

Försäkringar tävling

Alla ponnykuskar/ryttare är försäkrade genom sin licens. Försäkringen gäller inom tävlingsområdet vid tävling eller förberedelser för tävling samt vid tilldelad tid på Travbana.

Ponnytränarlicensen har en ansvarsförsäkring för skador som hästen orsakar på annan person och/eller annans egendom, samt en olycksfallsförsäkring.

”Målsättningen med ST:s kvalitetssäkring är att samtliga travskolor skall hålla samma standard och kvalité.

Travskolorna skall vara ett föredöme i kunskap, säkerhet, hästhållning och i de alldagliga rutinerna.

Umåkers travskola har ett organiserat utbildningsstall och hästarna uppvisades i fint skick.”

Svensk Travsport