Kontakt

Vill du börja med trav?

Linnea Lundgren
Telefon: 073-073 37 27
linnea.lundgren@umaker.travsport.se

Umåker Stall 10B
Travbanevägen 50
904 40 RÖBÄCK


 

”Målsättningen med ST:s kvalitetssäkring är att samtliga travskolor skall hålla samma standard och kvalité.

Travskolorna skall vara ett föredöme i kunskap, säkerhet, hästhållning och i de alldagliga rutinerna.

Umåkers travskola har ett organiserat utbildningsstall och hästarna uppvisades i fint skick.”

Svensk Travsport