Personal

Stall/häst/travskole-ansvarig samt ungdomsansvarig

Felicia Olsson (vikarie)
Telefon: 073-064 52 51
felicia.olsson@umaker.travsport.se

Ledare på Travskolan

Alma Oskarsson
Huvudledare Lördag, Tisdag, Söndag
072-503 27 44

Julia Horvath
Huvudledare Fritids, Måndag, Lördag, Onsdag
070-240 28 68

Emma Eidegren Beijar
Huvudledare Måndag
073-062 68 58

Emma Lundberg
Huvudledare Söndag 1
070-281 87 75

Alice Sandgren
Hjälpledare Söndag
070-980 77 57

”Målsättningen med ST:s kvalitetssäkring är att samtliga travskolor skall hålla samma standard och kvalité.

Travskolorna skall vara ett föredöme i kunskap, säkerhet, hästhållning och i de alldagliga rutinerna.

Umåkers travskola har ett organiserat utbildningsstall och hästarna uppvisades i fint skick.”

Svensk Travsport

Kommande evenemang

There are no upcoming events at this time.