Historik

Bakgrund

Travskolan startades år 1992 av sex glada amatörer i huvudsak anordnades kurser för vuxna under sommarhalvåret.

I det första permanenta stallet som invigdes 1996 fanns det plats för 5 hästar, verksamheten kunde då utökas med fler kurser under veckorna dessa har stadigt vuxit i antal.

2000 fick Travskolan ett stall med 14 boxar till sitt förfogande vilket med bravur iordningställdes av bl a UPTMK. Västerbottens Travsällskap insåg vikten med en fungerande ungdomsverksamhet för att rekrytera hästskötare, travamatörer samt travtränare. Västerbottens Travsällskap finansierade foder, skoning och veterinärkostnader för att säkerställa hästarnas väl.

2003 delade föreningen upp sig i två delar Umåkers Travskola som stod för utbildning och Umåkers Ponnytravare för tävlingsdelen. 2004 anställdes en stallansvarig på 75% som avlönas av travsällskapet.

Under 2005 började man snegla på att slå ihop dessa båda föreningar då Travsällskapets styrelse ansåg att dessa båda föreningar låg väldigt nära varandra och att man bara ville ha en samarbetspartner när det gällde ungdomstrav. Arbetet i dessa båda föreningar fokuserades på styrelsearbete som tog mycket kraft i stället för att lägga kraften i verksamheten
Styrelsen gav VD på Umåker i uppdrag att lyssna av och komma med förslag till dessa båda föreningar om en eventuell hopslagning.

Åtgärder

Ny Ungdomsansvarig anställdes på 25% from mitten på januari 2006. En representant för ungdomstravet utsågs i Västerbottens Travsällskaps styrelse som en naturlig kanal mellan styrelse och Ungdomsansvarig.

En projektledare har anlitats för att i projekt göra en undersökning gällande alla travbanors ungdomsverksamhet. Denna undersökning skall resultera i en handlingsplan för ungdomsverksamheten. Denna skall även kvalitetssäkras.

Båda föreningarna lämnade positivt svar på frågan om samgående vilket resulterade i att klubbarnas valberedningar arbetade tillsammans för att få ihop en slagkraftig styrelsen med 9 ledamöter och 2 suppleanter tre kommittéer bildades för utbildning , hästar och ungdomstrav samt en trivselansvarig som jobbar i alla kommittéer. Arbetsnamnet blev Umåkers Stall 10B vilket är beteckningen på det stall som i dag inrymmer travskolan. Efter mycket stötande och blötande kändes namnet så pass bra så att det permanentades som officiellt, man har även enats om ny logo. När dessa kommittéer bildades blev många av de som tidigare hoppat av som både styrelseledamöter och ledare mm åter igen intresserade att ställa upp och verka i den nya sammansättningen man ansåg det intressant samt att det var lättare att hålla det hela på en lämplig nivå arbetsmässigt vilket kändes väldigt bra för VD och Ungdomsansvarig.


Sommaren 1992 startades Travskola Umåker i form av sommarläger. Sex amatörtränare höll i verksamheten. Barn från tolv år tillsammans med vuxna fick lära sig att sela och köra häst med inlånade stora travare. Många av deltagarna på lägren har fortsatt med hästar och blivit B-tränare och lärlingar.

Sommarlägren fortsatte fram till den fasta verksamheten startade i stall H på Umåker. Ett litet stall med fem boxar och kort gång.

En ansökan hos Travsällskapets styrelse gick igenom som garanterade att pengar skulle avsättas för hästarnas uppehälle. Samarbete inleddes med Umeå Ponnytrav & Montéklubb, som också lade ned ett mycket stort engagemang i stallrenoveringen och med de inledande kurserna. Utan B-tränaren Arnold Johansson, som hade huvudansvaret för hästarnas dagliga vård de första tre åren, hade inte denna satsning gått att genomföra.

Vi inledde med kurser i tre åldersgrupper samt en vuxenkurs. Några hästar köptes in och några lånades – kallblodstravaren Månkvikk, russen Bronzo och Bajazzo samt shetlandsponnyerna Domör och Näsvallens Aldur, då tre år. Av dessa är Aldur kvar i verksamheten. Bronzo ägde UPTMK sedan tidigare, köpt som klubbponny efter att de fått bidrag från Umåker. Umeå Fritidsnämnd beviljade bidrag till inköp av ett gotlandsruss, då köptes Duffe II som tyvärr senare fick avlivas p.g.a. en tumör i tarmen.

Officiell invigning skedde den 25 augusti 1996

”Målsättningen med ST:s kvalitetssäkring är att samtliga travskolor skall hålla samma standard och kvalité.

Travskolorna skall vara ett föredöme i kunskap, säkerhet, hästhållning och i de alldagliga rutinerna.

Umåkers travskola har ett organiserat utbildningsstall och hästarna uppvisades i fint skick.”

Svensk Travsport